συναθροίζουσιν

συναθροίζουσιν
συναθροίζω
gather together
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναθροίζω
gather together
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
συναθροΐζουσιν , συναθροίζω
gather together
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναθροΐζουσιν , συναθροίζω
gather together
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
συναθροίζω
gather together
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναθροίζω
gather together
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
συναθροΐζουσιν , συναθροίζω
gather together
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναθροΐζουσιν , συναθροίζω
gather together
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”